Porušení krizových opatření

13. January 2021, 09:39 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

7. ledna ve dvě hodiny ráno byly prostřednictvím MKDS v ul. Nádražní zaznamenány dvě osoby, které pod zastřešenou zastávkou MHD seděli bez roušek a zjevně konzumovali alkohol. Hlídce pak tyto osoby přiznali, že popíjeli červené víno. Z důvodu porušení mimořádného opatření MZ ČR (ochranné prostředky dýchacích cest) a krizového opatření vlády ČR (pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech a zákaz volného pohybu) byla celá věc spolu se záznamem s MKDS a minikamery předána na MěÚ k dalšímu šetření. Osoby byly poučeny a místo následně opustili. Oběma tak hrozí za spáchání výše uvedených přestupků pokuta ve výši 20 000 Kč.


MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR

MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

MěÚ - Městský úřad