Zebra se za Tebe nerozhlédne!

11. April 2018, 11:03 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Policisté se zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu. 


Preventivní projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne!" je Policejním prezidiem České republiky realizován od roku 2007 dvakrát ročně v rozsahu jednoho týdne po celém území České republiky, a to na začátku školního roku a v jeho druhé polovině. Do tohoto projektu se zapojili také  policisté Územního odboru Mělník.

Preventivní celorepubliková akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“ proběhla i v letošním roce od úterý 3. dubna do pátku 6. dubna 2018.


V návaznosti na tuto akci a především s ohledem na vývoj dopravní nehodovosti s účastí nezletilých chodců, policisté dohlíželi na rizikových přechodech u základních škol. Hlídky dopravní a pořádkové policie stály po celý týden na vytipovaných přechodech, kde oslovily malé školáky a poučily je, jak správně přecházet vozovku. Malým dětem pak policisté předávali úkolníčky s radami.


Další částí této preventivní akce byl seminář pro žáky, který je zaměřený na bezpečnost v silničním provozu. Policisté si v rámci besedy ověřili u žáků jejich znalosti v oblasti silničního provozu, jako je pohyb po pozemních komunikacích, znalost dopravních značek, poutání ve vozidle, viditelnost spojená s používáním reflexních prvků.


Cílem této dlouhodobé a populární akce je informovat chodce o tom, že při přecházení vozovky nemají absolutní přednost před vozidly.


Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, zejména pak:


  • osvojovat dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky,
  • odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce.


Zebra radí:


  • Vozovku přecházej na přehledném místě, pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použij ho!
  • Do vozovky smíš vstoupit po bezpečném rozhlédnutí. Pravidlo zní: 3x se rozhlédni: vlevo, vpravo, vlevo a rychle přejdi
  • Vždy si počínej tak, aby řidič měl šanci zastavit vozidlo před přechodem pro chodce!
  • Do vozovky vstupuj, až když vozidla bezpečně zastaví, nikdy nevbíhej před jedoucí vozidla