Porušování mimořádných a krizových opatření

23. November 2020, 08:17 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

12.11. v 15:00 na l. 156 oznámila ostraha OD Penny, že na prodejně se pohybuje muž, jenž nerespektuje mimořádné opatření MZ ČR a nemá zakryté dýchací cesty. Hlídkou na místě zjištěno, že se jedná o muže, jenž se tohoto přestupku dopustil opakovaně. Hlídkou byla muži za porušení mimořádného opatření vyslovena pokuta ve výši 3000 Kč.


16.11. v 23:20 byly hlídkou při kontrolní činnosti v ul. Pražská zaznamenány dvě osoby, které se dopustili přestupku tím, že porušili nařízení vlády týkající se zákazu vycházení. Obě osoby byly řešeny příkazovou pokutou, kterou na místě zaplatili. 


Stejný přestupek řešila hlídka MP také 21.11., kde se taktéž před půlnocí procházel v ul. 28. října mladý pár. Ti však nechtěli s hlídkou přestupek na místě řešit, a proto byl spolu se záznamem z minikamery postoupen na MěÚ k dalšímu řešení.


MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR

MP - Městská policie

MěÚ - Městský úřad