Přiznala se k záškoláctví

6. April 2018, 07:26 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Hlídka strážníků MP Kpy si při provádění pěší obchůzky v nádražní hale ČD v 08:05 hod. všimla malé dívky, která se před nimi schovávala za sloupem v horní části haly. Nezletilá dívka strážníkům sdělila své jméno a předložila jim k nahlédnutí žákovskou knížku. Na dotaz strážníků proč není ve škole, se dívka snažila strážníkům namluvit, že mají ve škole ředitelské volno. Když si tuto informaci strážníci ověřili prostřednictvím telefonátu tak zjistili, že to není pravda. Dívka se poté přiznala k záškoláctví.

DS MP Kpy byla kontaktována pracovnice OSPOD. Na žádost sociální pracovnice byla za asistence strážníků nezletilá dívka dovedena na MěÚ Kpy, kde si sociální pracovnice nezletilou dívku převzala. Taktéž byla DS MP kontaktována matka nezletilé dívky, která vypověděla, že ráno svou dceru odvedla na autobus a byla v domnění, že dcera do školy dorazila. Matka byla s danou situací srozuměna a poučena o dalším postupu.


MP - Městská policie

Kpy - Kralupy nad Vltavou

DS MP - Dozorčí služba městské policie

ČD - České dráhy

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí