Nález dělostřelecké miny z 2 . světové války

30. November 2020, 10:08 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Pyrotechnici se namísto nálezu vrátili následující den. 


Policisté Obvodního oddělení Lužec nad Vltavou  vyjížděli dne 23. listopadu 2020 v odpoledních hodinách do katastru obce Hořín k nálezu vojenské munice. Hlídka okamžitě ohraničila místo, aby do nebezpečného prostoru nevstupovaly nepovolané osoby a přivolala na místo policejní pyrotechniky. Ti zjistili, že se jedná o dělostřeleckou minu z  období druhé světové války. Vzhledem k tomu, že nebylo možné munici bezpečně zlikvidovat, policejní hlídka minu hlídala, aby do prostoru nikdo nevstupoval. Likvidace proběhla následující den v ranních hodinách, kdy munici pyrotechnici zlikvidovali na poli u obce Dolní Beřkovice.


Při nálezu podezřelého předmětu vždy dodržujte následující doporučení:

  • při nálezu výbušnin, zbraní nebo střeliva s nimi v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodnikejte žádné kroky k jejich likvidaci
  • ihned vyrozumějte Policii ČR, nejlépe prostřednictvím tísňové linky 158
  • prostor nálezu je třeba ihned uzavřít před vstupem nepovolaných osob, zejména dětí
  • nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo zbraně. Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky
  • nezapomeňte poučit přiměřeně věku také své děti