Trolly si do online výuky nepouštějte

20. November 2020, 12:56 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Současná situace klade zvýšené nároky na výkon našich povolání. 


Pracujeme zkrátka jinak a neobvykle. Všichni se snažíme této době přizpůsobit a jako vždy podat ten nejlepší výkon. Bohužel i v případě online výuky může nastat nepříjemná situace. Zatímco ve škole si dokážete poradit s rodičem „ochranitelem“ nebo žákem, který svůj přístup ke vzdělání nejspíš odkoukal v nějaké videohře, s trollem v online výuce jste se asi ještě nesetkali.  Nicméně se nám tento mýtický tvor občas zatoulá i do našich krajin a snaží se narušit výuku. Takže jak na něj? 

Vzhledem k tomu, že forma online výuky není jednotná a jsou využívány nejrůznější platformy pro vzájemné spojení, je i více způsobů jak výuku správně ochránit. Platí zde velmi podobné zásady bezpečného chování jako v běžném životě.


Základem je soukromí. Toho při online výuce dosáhnete tím, že se s žáky a studenty potkáváte na uzavřených platformách. Pro vstup do nich je potřeba vlastnit ten správný „klíč“. Některé klíče jsou jedinečné a nelze je zneužít, jiné jsou lehce kopírovatelné a lze je rozdávat na počkání. Není od věci, pokud jste tak již neučinili na začátku, poučit uživatele těchto klíčů a jejich rodiče, že stejně jako nerozdávají klíče od svého bytu či domu, nemohou rozdávat klíče k vaší třídě.


Virtuální třídy jsou vybaveny nástroji, které slouží ke kontrole vstupujících žáků a k zabezpečení nerušené výuky. Můžeme je přirovnat ke školníkovi, který stojí ráno u dveří a hlídá vstup. Naučte se svého školníka využívat.


Mezi tyto nástroje patří například funkce předsálí (umožňuje jednotlivou kontrolu osob vstupujících do výuky), dále funkce uzamknutí třídy (po zahájení výuky se již nikdo další do třídy nedostane). V neposlední řadě to je rozdávání funkcí. V našem případě spíše nerozdávání. Funkce pedagoga by měla mít vždy nejvyšší oprávnění, funkce posluchačů omezenější pro jejich skutečné potřeby.   


Prozkoumejte tedy možnosti vaší virtuální třídy a naučte se využívat všech funkcionalit tak, aby vaše výuka byla vždy bezpečná a neponechávala pootevřené dveře trollům.


Podrobnější informace k tématu lze nalézt na webových stránkách www.e-bezpeci.cz. Sestavil je pro vás doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se bezpečnosti na internetu věnuje velmi intenzivně.

Děkujeme, že nám vzděláváte naše děti.