Porušení vyhlášky prozradilo muže, který nenastoupil k VTOS

30. October 2020, 15:34 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

23. října ve večerních hodinách byly prostřednictvím MKDS v ul. Žižkova v blízkosti lékárny spatřeny tři osoby, které nedodržovaly nařízení MZ ČR (neměli zakryté dýchací cesty) a porušovaly OZV tím, že popíjeli alkohol na místě, kde je to vyhláškou zakázáno. Jedna z těchto osob se po provedení lustrace na OO PČR prokázala jako osoba v pátrání z důvodu nenastoupení do VTOS. Přestupky pak byly spolu se záznamem s MKDS postoupeny na MěÚ k dalšímu šetření. 


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví ČR

OZV - obecně závazná vyhláška

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

VTOS - výkon trestu odnětí svobody

MěÚ - Městský úřad