Opilý muž s dítětem

23. October 2020, 10:19 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Průvodčí ČD oznámil dne 19. října krátce před 18 hodinou, že ve vlaku směřujícím do Kralup cestuje muž, který je v silně podnapilém stavu a má u sebe kočárek s dítětem. Hlídka MP se dostavila na nástupiště, kde se již nacházel výpravčí spolu s uvedeným mužem a kočárkem, ve kterém seděl malý chlapec. Muž souhlasil s provedením orientační dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu, tu však nebyl schopen ani po několikátém pokusu zdárně dokončit. Na místo byla přivolána pracovnice OSPOD, které tento muž sdělil, že není v kontaktu s matkou chlapce. Prostřednictvím OO PČR byl zjištěn telefonický kontakt na rodinného příslušníka, který se neprodleně dostavil na místo a oba si převzal s tím, že se o ně postará. Pracovnice OSPOD si celou věc převzala k dalšímu šetření. Jelikož se muž dopustil přestupků neuposlechnutí výzvy úřední osoby, kouření na místě a zdržováním se pod vlivem alkoholu v místech, kde je to zákonem zakázáno, byla celá věc postoupena na MěÚ k dalšímu šetření.


MP - Městská policie

OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR 

MěÚ - Městský úřad