Bezpečnostně preventivní akce „LIMO"

29. března 2018, 12:07 Novinky

Bezpečnostně preventivní akce „LIMO"

Městská policie Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR a pracovnicí OSPOD MěÚ Kpy organizovala dne 23. 3. 2018 bezpečnostně preventivní akci s názvem ,,LIMO" zaměřenou na kontrolu zákazu podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým osobám v restauračních a zábavních podnicích. Současně s tím byla provedena akce s názvem ,,JOKER", která byla zaměřena na provozovatele heren, zda umožňují vstup do prostoru výherních automatů osobám mladší 18 let a zda provozovatel umožní těmto osobám hraní na výherních automatech. Strážníci a policisté se při kontrolách zaměřili také na osoby, které by mohly být v pátrání Policie ČR. Strážníci spolu s policisty v rámci akce zkontrolovali šest vytipovaných provozoven a jednu diskotéku v Kralupech nad Vltavou. Po předložení občanských průkazů byla u osob mladších 18 let provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Zkontrolováno bylo několik mladistvých. U jedné z těchto kontrolovaných osob byla dechová zkouška pozitivní s naměřenou hodnotou do jednoho promile alkoholu v dechu. Tato osoba byla sociální pracovnicí MěÚ Kpy poučena o dalším postupu a byla předána rodinnému příslušníkovi.

U ostatních kontrolovaných osob byl výsledek dechové zkoušky negativní. Tomu, kdo prodal nebo podal osobě mladší 18 let alkoholický nápoj, hrozí za tento přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi peněžitý trest. V případě fyzické osoby může být výše peněžitého trestu až 150.000,- Kč a u právnické osoby až do výše 1.000.000,- Kč. V případě umožnění účasti na hazardní hře osobě mladší 18 let, hrozí fyzické osobě, která účast umožnila pokuta až do výše 1.000.000,- Kč a v případě právnické osoby pokuta až do výše 50.000.000,- Kč. Takto zaměřená akce MP Kpy, ve spolupráci s PČR a OSPOD je pravidelně pořádanou akcí ve městě Kralupy nad Vltavou. Do budoucna jsou naplánovány další kontroly s tímto zaměřením.


Kpy - Kralupy nad Vltavou

MP - Městská policie

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí

PČR - Policie České republiky

MěÚ - Městský úřad

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. listopadu 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Vidět a být viděn [25. listopadu, 09:40]

- Pozor na podvody v kyberprostoru!!! [21. listopadu, 16:54]

- Bezpečnostní opatření HAD [3. listopadu, 10:27]

- Podzimní déšť a mlhy [2. listopadu, 15:12]

- Památka zesnulých [2. listopadu, 15:11]

- Místo peněz za šaty "obdržela" miliónový úvěr [2. listopadu, 15:07]

- Památka zesnulých se blíží [2. listopadu, 15:05]

- Alkohol, drogy a mládež 2022 [2. listopadu, 15:03]

Back to homepage