Bezpečnostně preventivní akce „LIMO"

29. března 2018, 12:07 Novinky

Bezpečnostně preventivní akce „LIMO"

Městská policie Kralupy nad Vltavou ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR a pracovnicí OSPOD MěÚ Kpy organizovala dne 23. 3. 2018 bezpečnostně preventivní akci s názvem ,,LIMO" zaměřenou na kontrolu zákazu podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým osobám v restauračních a zábavních podnicích. Současně s tím byla provedena akce s názvem ,,JOKER", která byla zaměřena na provozovatele heren, zda umožňují vstup do prostoru výherních automatů osobám mladší 18 let a zda provozovatel umožní těmto osobám hraní na výherních automatech. Strážníci a policisté se při kontrolách zaměřili také na osoby, které by mohly být v pátrání Policie ČR. Strážníci spolu s policisty v rámci akce zkontrolovali šest vytipovaných provozoven a jednu diskotéku v Kralupech nad Vltavou. Po předložení občanských průkazů byla u osob mladších 18 let provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Zkontrolováno bylo několik mladistvých. U jedné z těchto kontrolovaných osob byla dechová zkouška pozitivní s naměřenou hodnotou do jednoho promile alkoholu v dechu. Tato osoba byla sociální pracovnicí MěÚ Kpy poučena o dalším postupu a byla předána rodinnému příslušníkovi.

U ostatních kontrolovaných osob byl výsledek dechové zkoušky negativní. Tomu, kdo prodal nebo podal osobě mladší 18 let alkoholický nápoj, hrozí za tento přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi peněžitý trest. V případě fyzické osoby může být výše peněžitého trestu až 150.000,- Kč a u právnické osoby až do výše 1.000.000,- Kč. V případě umožnění účasti na hazardní hře osobě mladší 18 let, hrozí fyzické osobě, která účast umožnila pokuta až do výše 1.000.000,- Kč a v případě právnické osoby pokuta až do výše 50.000.000,- Kč. Takto zaměřená akce MP Kpy, ve spolupráci s PČR a OSPOD je pravidelně pořádanou akcí ve městě Kralupy nad Vltavou. Do budoucna jsou naplánovány další kontroly s tímto zaměřením.


Kpy - Kralupy nad Vltavou

MP - Městská policie

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí

PČR - Policie České republiky

MěÚ - Městský úřad

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. listopadu 2021, 13:53]

- Mimořádná opatření – co aktuálně platí [31. května 2021, 07:02]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Aktualizace: Psy někdo přivázal u silnice [29. června, 13:15]

- TEST ODOLNOSTI 2022 [23. června, 11:31]

- Chystáte se na dovolenou do ciziny? [16. června, 15:10]

- Světový den proti násilí na seniorech [16. června, 15:08]

- Evropský den proti vloupání [16. června, 15:06]

- Tragická dopravní nehoda osobního vozidla s motorkou [16. června, 15:04]

- Místo činu - škola [16. června, 14:59]

Back to homepage