Krizové opatření - Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

22. October 2020, 08:15 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. 


I. zakazuje 

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen, které jsou uvedené v krizovém opatření (viz. příloha),

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou uvedenou v krizovém opatření (viz. příloha),

3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 ,

4.  dále:

koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté; společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol;  poutě a podobné tradiční akce; kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě;  veletrhy; provoz heren a kasin; provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách; provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb; návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad; návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií; provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,


5.  poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb, které jsou uvedené v krizovém opatření (viz. příloha),

6.  pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;


II. omezuje 

- provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2 tohoto usnesení;  provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték;  činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 a to vše za podmínek, uvedených v krizovém opatření (viz. příloha).


III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1 tohoto usnesení, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval pravidla uvedená v krizovém opatření (viz. příloha).


https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf


https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#zakaz_volneho_pohybu

Attachments: