Krmil kachny a nadával strážníkům

16. October 2020, 10:31 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

1. října okolo 18 hodiny oznámila paní K. na l. 156, že v ul. Riegrova se nachází muž, který krmí kachny házením pečiva do potoka. Hlídka MP po příjezdu na místo muže ztotožnila a upozornila, že se dopouští přestupku. Následně jej vyzvala, aby svého jednání zanechal. To muž neuposlechl, pokračoval znečišťováním veřejného prostranství a krmením, zároveň hlídku slovně urážel. Jelikož se dopustil přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby, znevážení postavení úřední osoby a porušení OZV města, byla celá věc spolu s pořízeným videozáznamem postoupena na MěÚ k dalšímu šetření, kde muži hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč.


MP - Městská policie

OZV - Obecně závazná vyhláška

MěÚ - Městský úřad