Dopravně bezpečnostní akce na Mělnicku

16. October 2020, 19:06 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Policisté kontrolují dodržování povinností při provozování silniční nákladní dopravy. 


Mělničtí  policisté se v těchto dnech zapojili do dopravně bezpečnostní akce, která proběhla na území celého Středočeského kraje a kontrolní činnost byla zaměřena na kontrolu dodržování povinností při provozování silniční nákladní, případně osobní dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb.


V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných věcí a dalších směrnic a sociálních předpisů. Dále na kontrolu přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR, kontrolu technického stavu užitkových vozidel, na správné zabezpečení a upevnění nákladu, případně na kontrolu hmotnosti a rozměrů vozidel. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.


Dopravní policisté  dne 15. října 2020 zkontrolovali několik nákladních vozidel, při těchto kontrolách nezjistili žádné závažné porušení zákonů.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontroly nákladních vozidel  je omezení neukázněného chování některých řidičů na silnicích a zejména snížení dopravní nehodovosti a přestupků v silničním provozu.


Obdobné akce budou probíhat i nadále.