Krizové opatření

14. October 2020, 10:08 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. 


I. zakazuje

1) hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou uvedenou v krizovém opatření (viz. příloha),


2)  pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou uvedenou v krizovém opatření (viz. příloha),


3) pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,


4)  dále: koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté; společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol; poutě a podobné tradiční akce; kongresy a jiné vzdělávací akce; veletrhy; provoz heren a kasin; provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách; provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb; návštěvy a prohlídky zoologických zahrad; návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií; provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;


II. omezuje

- provoz provozovny stravovacích služeb;  provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték;  s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.;  činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;  svobodu pohybu a pobytu;  právo pokojně se shromažďovat a to za podmínek uvedených v krizovém opatření, které je přílohou.


Attachments: