Velikonoční svátky zvýší provoz na komunikacích

28. March 2018, 10:50 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news


MĚLNICKO -Policisté budou i letos dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 


Mělničtí policisté dopravní služby i policisté vnější služby ve zvýšených počtech preventivně dohlédnou na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích i na silnicích ve svém teritoriu. 


Velikonoce jsou z pohledu bezpečnosti na silnicích rizikovým obdobím. Lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti. Mnohdy se navíc jedná o sváteční řidiče, nebo ty, kteří přes zimu z důvodu klimatických podmínek nejezdí a po dlouhé době pak usednout za volant. V tomto období s ohledem na teplejší počasí vyrazí také první motorkáři. Volné dny tak  můžou způsobit zvýšený provoz na komunikacích a tím také zvýšené riziko dopravních nehod.


Svou pozornost a kontroly zaměříme především na alkohol u řidičů, používání bezpečnostních prvků, technický stav vozidel, dodržování povolené rychlost.


Velikonoční období je spojeno s konzumací alkoholu. Mezi konzumenty patří bohužel mnohdy i řidiči a ostatní účastníci silničního provozu. Cyklisté a chodci, kteří se po komunikaci nebo v její těsné blízkosti pohybují po předchozí konzumaci alkoholu, nejsou výjimkou.


A právě tato skupina účastníků silničního provozu by měla pamatovat na svou bezpečnost. Nedostatečně osvětlený chodec či cyklista se velmi rychle může stát obětí dopravní nehody. Jako nejslabší účastníci silničního provozu jsou velmi často zraněni a usmrceni. Alkohol u chodců a cyklistů je stejně nebezpečný jako u řidičů motorových vozidel.


Provozovatelům kulturních a společenských akcí v této souvislosti opět připomínáme existenci speciální infolinky (800 255 255), která pro ně byla zřízena jako metodická pomoc a podpora při zajišťování bezpečnosti tzv. měkkých cílů.


Mělničtí policisté upozorňují řidiče motorových vozidel, motorkáře, cyklisty i chodce:

  • ve zvýšené míře dbejte své bezpečnosti
  • před jízdou nepožívejte alkohol ani jiné omamné látky
  • chodci a cyklisté, buďte vždy dobře osvětleni a vybaveni reflexními prvky na svém oblečení
  • řidiči vyjíždějte na své cesty s dostatečným předstihem a se zdržením vždy počítejte
  • zejména řidiči, kteří pojedete po dálnici D1, na které probíhá dlouhodobá rekonstrukce, se zdržením a kolonami počítejte a buďte trpěliví
  • dodržujte pravidlo tzv. zipu
  • buďte k sobě maximálně ohleduplní a tolerantní
  • myslete i na případné chyby ostatních - předvídejte


Další informace k chystaným opatřením ze strany Policie ČR naleznete na:

http://www.policie.cz/clanek/velikonoce-pohledem-policie-cr.aspx