Pes bez vodítka a znečišťování prostranství

25. September 2020, 12:46 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

20. září v 19:51 hodin byl hlídkou MP při pěší obchůzce na sídl. Hůrka zaznamenán pes na volno, který zrovna kálel v těsné blízkosti neoploceného dětského hřiště. Ve vzdálenosti zhruba padesáti metrů od tohoto místa hlídka oslovila muže, který se doznal k tomu, že pes patří jemu. Muž byl hlídkou poučen o povinnosti vyplývající z OZV – mít psa na vodítku a po svém psovi uklízet exkrementy. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti. To dotyčný odmítl, stejně tak, jako řešení spáchaných přestupků. Za účelem zjištění totožnosti byl muž předveden na OO PČR. Celá věc byla postoupena správnímu orgánu MěÚ spolu se záznamem, který byl hlídkou pořízen na minikameru. 


OZV - Obecně závazná vyhláška

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

MěÚ - Městský úřad