Na ukradeném kole se projížděl před strážníky

22. September 2020, 07:38 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 16. září v odpoledních hodinách bylo odcizeno jízdní kolo, které majitel ponechal v blízkosti MěÚ. Tuto událost pak nahlásil na služebně MP téhož dne ve večerních hodinách. Na MKDS byl zaznamenán chlapec, který kolem uvedeného kola prošel, posléze se ke kolu vrátil a prohlížel si jej. Následně byl MKDS tento chlapec jedoucí na uvedeném kole zaznamenán v ul. Žižkova. Následujícího dne v ranních hodinách zaznamenal strážník provádějící dohled BESIP v ul. Jodlova, jak kolem něj tento chlapec, ve stejném oblečení jako v den odcizení, na kole projíždí směrem k ZŠ. Po skončení dohledu se ihned hlídka vydala do ZŠ, kde se nacházel jak chlapec, tak kolo. Jízdní kolo bylo následně hlídkou MP převezeno na PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření. Jelikož se jednalo o osobu nezletilou, byl MP vyrozuměn OSPOD MěÚ. 


MěÚ - Městský úřad

MP - Městská policie

MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

BESIP - bezpečnost silničního provozu

PČR - Policie ČR

OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí