Kontroly na silnicích

4. September 2020, 13:43 Pátrání
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNÍK – V pátek 29. srpna 2020 a následující den proběhla další dopravně bezpečnostní akce. 


Akce byla naplánována na dny, kdy policisté předpokládali zvýšený provoz na silnicích spojený s návratem z dovolených a prázdnin.

Každoročně v této době dochází ke zvýšenému provozu na silnicích, většímu počtu dopravních nehod a problémům spojeným s provozem na pozemních komunikacích.

Policejní hlídky se zaměřily nejen na požívání alkoholu za volantem, ale i na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel, dokladů předepsaných pro řízení motorových vozidel a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů v dopravě. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Během těchto dvou dnů zkontrolovali policisté na Mělnicku 260 vozidel. Přestupku se dopustilo 55 řidičů. V 52 případech jejich jednání vyřešili policisté na místě uložením pokuty v příkazním řízení, 3 případy oznámili k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Nejčastějším prohřeškem, v 25 případech, bylo překročení nejvyšší stanovené rychlosti, v 6 špatný technický stav vozidla, 1 šofér neměl řidičské oprávnění a 1 řidičský průkaz. Jeden řidič řídil pod vlivem alkoholu, dopustila se přestupku, který předali policisté k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.

Dá se předpokládat, že obdobné akce budou pokračovat i nadále.