Prázdniny pomalu končí

21. August 2020, 08:59 Novinky

MĚLNICKO - Několik doporučení rodičům na bezpečnou cestu dětí do školy. 


Konec prázdnin se už nezadržitelně blíží, tím pádem však i začátek školy. Děti se budou muset připravit na změnu denního režimu.


Zejména na začátku školního roku bývá cesta do školy i návrat domů spojen s mnoha riziky. Děti se pohybují v silniční dopravě a po prožitcích z prázdnin jsou ještě plné dojmů a nejsou dostatečně koncentrované a pozorné. Právě v tomto období dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod a úrazům způsobených dopravními nehodami. Je proto žádoucí, aby rodiče své děti poučili a vysvětlili jim rizika a stanovili pravidla, jak se mají chovat při cestě do školy a při jejich návratu domů. Není na škodu jim tato pravidla častěji připomínat. Na přechodech pro chodce v blízkosti škol dohlížejí na bezpečnost hlídky policie ČR, strážníci městské nebo obecní policie a někde i dobrovolníci z řad občanů, kteří usměrňují dopravu a pomáhají dětem při přecházení ulice. Je však i na řidičích, aby zejména v blízkosti škol a autobusových zastávek v ranních a odpoledních hodinách věnovali řízení zvýšenou pozornost a dodržovali rychlost jízdy.


Obzvláště prvňáčky čeká úplně něco nového a vlastně neznámého. Jejich rodiče však také budou muset řešit nové situace. Než pošlou ratolesti samotné do školy, měli by s nimi trasu, která by měla být co nejkratší, ale také nejbezpečnější, několikrát projít. Znovu a znovu vše vysvětlovat a procvičovat. Znalost některých dopravních značek, chození po chodnících, po správné straně vozovky, přecházení přes přechody, to vše jsou základní informace, které by měli školáci mít. Během několika prvních týdnů i měsíců je lepší děti do školy vodit nebo je alespoň svěřit sourozencům či starším spolužákům.


Několik doporučení pro rodiče:


· Cesta do školy začíná vstáváním, a proto je vhodné dítě naučit vstávat včas, aby mělo dostatek času na přípravu a cestu.

· Je vhodné vybrat dítěti nejbezpečnější trasu (nemusí být nejkratší), tuto s ním několikráte projít, ukázat mu kde a na co si má dát pozor, jaké kde hrozí nebezpečí. Pokud jezdí hromadnou dopravou, vysvětlit mu jak se chovat v dopravních prostředcích (za jízdy se držet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem, vždy vyčkat jeho odjezdu a až potom přejít).

· Vybrat nejbezpečnější místo k přecházení, upozornit ho, aby přecházelo pouze po přechodu, nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly, vysvětlit mu, že než vstoupí do vozovky, musí se zastavit a rozhlédnout se na obě strany, a až po té přejít.

· Důležitým prvkem je viditelnost, a proto by dítě mělo mít na sobě pestré oblečení. Je vhodné používat reflexní prvky na oblečení.

· Při první samostatné cestě do školy dítě zpovzdálí sledujte, jak využívá znalosti, které jste s ním procvičovali, na chyby jej upozorněte a znova mu vysvětlete, co udělalo špatně.


Je dobré dětem připomenout i téma cizí osoby.

  • Aby se nebavily s cizím člověkem a nesdělovali informace o sobě.
  •  Aby nikam nechodily s cizím člověkem, i kdyby jeho nabídky byly sebevíce lákavé.
  • Nikdy nesedat k cizímu člověku do auta ani se k němu nepřibližovat nebo auta stopovat.
  •  Od nikoho si nebrat žádné věci nebo sladkosti.

  • O setkání s cizím člověkem vždy informovat rodiče, učitele, starší sourozence apod.


Všechna tato pravidla mají za cíl naučit dítě, aby je dodržovalo a dostalo se bezpečně do školy a vrátilo se v pořádku domů.

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Řízení vozidla bez řidičského oprávnění [11. September, 12:10]

- Zebra se za Tebe nerozhlédne [8. September, 13:43]

- Přes inzertní portál okradl nejméně 28 lidí [8. September, 13:17]

- Řidiči pod vlivem alkoholu [7. September, 10:23]

- Letní prázdniny z pohledu policie [30. August, 09:06]

- Tentokrát zaměřeno na rychlost [17. August, 12:52]

- Potyčka mezi zlodějem a majitelem odcizeného kola [17. August, 10:18]

- Cestou z policejní služebny ukradl kolo [17. August, 10:15]

Back to homepage