Celorepubliková dopravní akce "SPEED MARATHON"

21. August 2020, 08:51 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Cílem akce byla především kontrola dodržování dovolené rychlosti 


Mělničtí  policisté se zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce „SPEED MARATHON“ v rámci dopravní akce TISPOL, která se konala v pátek 14.srpna 2020.

Cílem byla především kontrola dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci a i mimo obec. Policisté  při tom využili veškerou funkční měřící techniku.


Do akce se zapojila i veřejnost, která měla možnost navrhovat policistům místa, která považovala za riziková. Prostřednictvím internetových stránek www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon mohli lidé označit místa, která byla z jejich pohledu riziková a nebezpečná.

Hlídky na vytipovaných místech od veřejnosti  prováděly dohled a kontrolní činnost v dopravě. Policisté na Mělnicku využívali k měření laserový radar a silniční radarový rychloměr instalovaný v osobním vozidle Škoda .


I když občané byli prostřednictvím médií o akci informováni a sami typovali místa měření, našli se řidiči, kteří nejvyšší povolenou rychlost v daném úseku překročili. Na území Mělnicka policisté zaznamenali porušení rychlostních limitů v sedmi případech. Všechny policisté  vyřešili na místě udělením pokuty v příkazním řízení. 

Cílem je především přimět občany dodržovat stanovené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace, které mohou zapříčinit různé kolize, ale i tragické dopravní nehody.

V obdobných dopravně bezpečnostních akcích budeme i nadále pokračovat a věnovat jim vysokou důležitost a pozornost.