Vždy když se napil, týral svou matku

25. June 2020, 11:39 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Protože by mohl ve svém jednání pokračovat, skončil ve vazbě. 


Policisté řešili případ, kdy minimálně od konce roku 2018 syn, který žil v domě společně se svou matkou a sestrou, je fyzicky a slovně napadal. Obě ženy zažívaly obrovský teror. Nejen že po nich házel, co měl po ruce a vyhrožoval jim zabitím, ale bral jim i bez jejich vědomí peníze a šperky, za které si kupoval cigarety a alkohol. V noci nemohly spát, neboť schválně pouštěl nahlas hudbu. Matku fyzicky napadl tak, že musela být ošetřena v nemocnici. Rozbíjel nábytek, podlahu, stěny pokojů. Nechtěl je pouštět do domu. Svého jednání se dopouštěl vždy pod vlivem alkoholu. Slovní a fyzické konflikty byly na denním pořádku. Několikrát byl v těžké opilosti převezen na záchytnou stanici. Vše vyvrcholilo začátkem června letošního roku, kdy byl policisty z domu vykázán, avšak bezúspěšně. Následující den se do domu vrátil a ve svém jednání pokračoval.


Přivolaní policisté ho zadrželi. Další den ho obvinili ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku . Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby. Návrhu státního zástupce soudce vyhověl a muž putoval do vazební věznice v Litoměřicích. Za mřížemi může skončit na 2 až 8 let.


Několik rad týkajících se domácího násilí


Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!

Mezi partnery a v rodinách může docházet k různým násilným incidentům. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.


Domácí násilí je zejména fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.


Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.


Znaky domácího násilí:


 1. Opakování a dlouhodobost - z jednoho útoku jakéhokoli charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 2. Eskalace - domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život.
 3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu - domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.
 4. Neveřejnost - domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.


Proč je domácí násilí nebezpečné?

 • Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
 • Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
 • Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to včetně obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
 • Má dopad na děti přítomné při násilí, které získávají negativní vzory a považují je za normální.

 • Má vzrůstající tendenci - zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit a až v útoky proti životu.

Ohroženou osobou může být:

 • žena,
 • muž,
 • senior/seniorka,
 • dítě,
 • osoba se zdravotním postižením.

Prioritou je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálně-právních opatření případně v kombinaci s trestněprávními opatřeními.


Bezpečnostní plán

 • Pokud se necítíte ve vztahu bezpečně, připravte se na možnosti ochrany pro případ dalšího násilného útoku. Zvažte zejména:
 • shromáždění důležitých telefonních čísel pro případ potřeby (známí, policie, intervenční centrum, azylový dům apod.),
 • možnost informování rodiny, přátel či sousedů, kteří by Vám v případě potřeby mohli pomoci (např. poskytnutím krátkodobého úkrytu),
 • možné únikové cesty v případě násilného jednání, např. nenechat se zavřít v části obydlí bez oken ani východu, ale též kam se lze v takové situaci uchýlit,
 • smluvené znamení pro sousedy v případě ohrožení,
 • vytvoření bezpečnostního zavazadla pro případ nenadálého odchodu z obydlí, kde budou uloženy všechny potřebné věci.
Jedná se zejména o:
 • doklady (průkaz totožnosti, rodný list, průkaz zdravotního pojištěnce apod.)
 • důležité dokumenty )k účtům, k bytu, pracovní smlouvy, rozhodnutí soudu apod.)
 • léky, věci denní potřeby pro sebe a případně pro děti (oblečení, hygienické potřeby, hračky)
 • klíče od obydlí, peníze, kreditní kartu, jízdenky.

Zavazadlo je možné nechat i mimo obydlí na místě, kde se k němu můžete snadno dostat.


Místa prvního kontaktu ohrožených osob se systémem pomoci:

 • Policie ČR,
 • obecní/městská policie,
 • přestupkové oddělení obecního úřadu,
 • intervenční centrum,
 • OSPOD,
 • krizové centrum/centrum krizové intervence (pro děti a rodinu),
 • manželská poradna,
 • azylový dům,
 • linka důvěry,
 • praktičtí lékaři,
 • pediatři a další specialisté,
 • nemocnice (včetně sociálního oddělení),
 • záchranná služba.