Rybář v rybníku

27. April 2020, 14:26 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

24. dubna v 21:25 hodin přijala dozorčí služba na l. 156 oznámení muže, který uvedl, že z rybníku v Zeměchách vytáhl rybáře, kterého tam viděl spadnout. Hlídka MP se neprodleně dostavila na místo, kde se spojila s oznamovatelem a uvedeným rybářem. Rybář byl ve zjevně podnapilém stavu, bez viditelných známek zranění a s hlídkou komunikoval. Hlídkou MP byla před příjezdem RZS rybáři poskytnuta termofólie. Provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla pozitivní, s výsledkem přes dvě promile alkoholu. RZS byl rybář převezen do nemocnice. Hlídka MP zaznamenala mezi věcmi rybáře také střelnou zbraň s municí, která byla neprodleně hlídkou z důvodu bezpečnosti všech osob zajištěna a následně předána hlídce PČR, která se na místo dostavila. Zbylé věci byly uschovány na služebně MP, kde si je rybář po propuštění z nemocnice v následujících dnech vyzvedl.


MP - Městská policie

RZS - Rychlá záchranná služba

PČR - Policie ČR