Trhala okrasné květiny

24. April 2020, 13:36 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

22.4. po 15 hodině bylo na l. 156 přijato oznámení, že na sídl. Hůrka za domem s č. p. 1040 se pohybuje skupina mladistvých osob a ničí městskou zeleň. Hlídka na místě zaznamenala dívku, která se přiznala, že vytrhala 14 ks okrasných květin. Mladistvá byla hlídkou poučena, že se dopustila přestupku poškození cizí věci. Z tohoto důvodu byla celá věc předána na MěÚ k dalšímu šetření a o celé věci byl informován OSPOD v místě trvalého bydliště mladistvé. 


MěÚ - Městský úřad 

OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí