Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

15. June 2020, 07:00 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Všem osobám se s účinností ode dne 15. června 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, 

b) v prostředcích veřejné dopravy, 

c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.


Zákaz se nevztahuje na osoby uvedené v mimořádném opatření.


http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19399_4135_1.html