Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob

15. June 2020, 06:55 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

S účinností ode dne 15. června 2020 od 0:00 hod. do odvolání se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob. Nevztahuje se na akce uvedené v mimořádném opatření, které je přílohou. 


Mimořádné opatření obsahuje další omezení, viz. příloha.


http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-500-osob-s-vyjimkamis_19400_4135_1.html