Mezinárodní den pohřešovaných dětí

25. May 2020, 11:38 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Stále aktuální téma pohřešovaných a opuštěných dětí si připomínáme 25. května. 


Mezinárodní den pohřešovaných dětí nebo také ,,Pomněnkový den“ připadá na pondělí 25. května. V České republice si ho připomínáme již od roku 2004. Původ vzniku tohoto dne  mají „na svědomí“ Spojené státy americké, konkrétně tehdejší americký prezident Ronald Reagan, který v roce 1983 vyhlásil 25. květen Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí, a to jako vzpomínku na 6letého Etana Patze, který se právě 25. května 1979 v New Yorku ztratil při cestě do školy. (Jeho rodiče spustili rozsáhlou pátrací akci, Etanova fotografie byla dokonce i na krabicích od mléka. Vyšetřovatelé ho však nikdy nenašli.) 


Pomněnkový den.jpg

Pomněnkový den.jpg

Úkolem  „Pomněnkového dne“ je připomenout, jak je velice důležité vštěpovat dětem základní pravidla kontaktu s cizí osobou, typu: ,,S nikým cizím se na ulici nebav!“,  ,,Od nikoho cizího si nic neber!“,  ,,Za světla ať jsi doma!“, apod. V současné době je třeba děti upozornit také na úskalí ve virtuálním světě, především na sociálních sítích. Už toto je prevence, jak můžeme předcházet tomu nejhoršímu – strachu z toho, že nevíme, kde je naše dítě. Dítěti je také  třeba nastavit určité hranice, ale zároveň mu dát pocit jistoty a bezpečí. Mělo by vědět, že se na své rodiče může vždy a se vším obrátit a svěřit se jim, jelikož některé děti utíkají ze svých domovů ze strachu z rodičů, ze zklamání nebo nepochopení.


Policisté ve Středočeském kraji přijmou ročně v průměru přes 150 oznámení o pohřešování dítěte (do 15 let). V celkovém počtu jsou zahrnuty děti ze zařízení pro ústavní výchovu i děti z rodin. Převážná většina z nich se ale krátce po oznámení najde. V současné době středočeští policisté pátrají po 21 dětech ve věku do 15 let. Z celkového počtu se v  95% jedná o děti ze zařízení pro ústavní výchovu, které utekly nebo se nevrátily z vycházky nebo dovolené u rodičů. Ať je po dítěti vyhlášeno pátraní z jakéhokoliv důvodu, vždy je nutné k němu přistupovat rychle, zodpovědně a mnohdy i se zapojením veřejnosti.


Jak postupovat při pohřešování osoby?

Pohřešování osoby může občan oznámit na každém policejním oddělení nebo prostřednictví linky 158. Velmi důležité je policistům sdělit co nejvíce informací o zmizelé osobě (osobní údaje, kdy, kde a kým byl naposledy viděn, co měl na sobě, zda se s něčím léčí, místa, kam by mohl jít, zvláštní znamení apod.). Nezbytnou součástí je v případě pátrání také aktuální fotografie pohřešovaného.


Jak probíhá pátrání po pohřešovaných osobách?
Postup při pohřešování konkrétní osoby je maximálně individuální. Je třeba zvážit, zda je dotyčný skutečně v ohrožení života nebo zdraví. Dále je potřeba zjistit, zda se s něčím léčí, má sebevražedné sklony apod. Na základě vyhodnocení získaných informací policisté po osobě vyhlásí pátrání a dle dané situace se může uskutečnit pátrací akce. Vyhlášení pátrací akce na záchranu osob probíhá v rámci operativně pátracích činností, na které vlastní pátrací akce navazuje. Policisté prověřují místa, kde by se mohl dotyčný pohybovat, kontaktují osoby, ke kterým by mohl mít pohřešovaný vztah. Dle povahy mohou být do pátrací akce zapojeni např. policisté z oddělení služební kynologie se speciálně vycvičenými psy, letecká služba PČR – vrtulník nebo také policejní drony. Ty slouží především k zásahům, kde hrozí nebezpečí z prodlení a v místech jinak těžko přístupných jinými dopravními prostředky. Když by se jednalo např. o pohřešování v blízkosti vodních nádrží, do pátrací akce budou zařazeni také policisté z poříčního oddělení. Pátrací akce je velmi individuální, vždy zaměřena podle získaných informací. Policie při pátracích akcích spolupracuje s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, médii a občany.

Policistům při pátrání po dětech velice významně pomáhá „národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který v České republice funguje již deset let (od roku 2010). Díky tomuto mechanismu, který se též nazývá „dítě v ohrožení“, mohou okamžitě vyhlásit pátrání prostřednictvím médií. Do systému se zařazují děti, které se s ohledem na svůj věk mohly stát obětí dopravní nehody, trestného činu, případně děti se zdravotními komplikacemi, které nemají přístup k životně důležitým lékům.

Informace o pohřešovaných dětech (ale také o hledaných a pohřešovaných osobách) zveřejňuje policie na webových stránkách www.policie.cz v sekci pátrání po osobách.


Jaký je rozdíl mezi pohřešovanou a hledanou osobou?
Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se pohřešovanou osobou rozumí: ,,Fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání.“

Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se hledanou osobou rozumí: ,,Fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno pátrání.“

Pokud potkáme pohřešovanou nebo hledanou osobu, je třeba neprodleně nahlásit tuto informaci na linku tísňového volání Policie České republiky.