Zastupitelé schválili tři obecně závazné vyhlášky

12. May 2020, 12:33 Novinky
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Kralupští zastupitelé schválili na svém posledním zasedání tyto obecně závazné vyhlášky:


1) Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejném prostranství

Cílem této obecně závazné vyhlášky je vymezit některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevně umožňovat konzumaci alkoholických nápojů a žebrat. Opatření směřuje k ochraně veřejného pořádku ve městě, ochraně bezpečnosti, majetku, dobrých mravů a mravního vývoje dětí a mládeže.

Vyhláška ke stažení zde: Obecně závazná vyhláška č. 1/2020


2) Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 2/2020 o veřejném pořádku a zajištění čistoty města

Cílem této obecně závazné vyhlášky jsou opatření, jejichž účelem je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti osob a majetku, zabránění znečišťování veřejného prostranství, zlepšení estetického vzhledu města a vytváření příznivých podmínek pro život ve městě. Touto obecně závaznou vyhláškou se rovněž stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města a vymezují se prostory pro jejich volné pobíhání.

Vyhláška ke stažení zde: Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

 

3) Obecně závazná vyhláška města Kralupy nad Vltavou č. 3/2020 o dočasném zrušení zavedení některých druhů místního poplatku za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a jeho negativními ekonomickými dopady

Zrušení výběru některých druhů místních poplatků za užívání veřejného prostranství, a to na dobu určitou (od 1. 6. do 31. 12. 2020). 


Vyhláška se týká těchto druhů místních poplatků:  

- umístění prodejních zařízení (např. stánku, pultu, kiosku); 

umístění prodejních zařízení (např. stánku, pultu, kiosku), a to k prodeji vlastních výpěstků; 

umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí;

- umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí; 

- umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb;

- umístění restauračních stolků a za užití veřejného prostranství k tvorbě filmových a televizních děl;- - umístění - reklamního zařízení formou vystavení zboží před obchodem (i stánkem);

- umístění reklamního zařízení včetně přenosných poutačů, reklamních stojanů, billboardů.


Vyhláška ke stažení zde: Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2020


Sekce Obecně závazné vyhlášky a nařízení: /mestsky-urad/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/