Služební pes opět pomáhal

29. April 2020, 10:21 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Vše mělo nakonec šťastný konec. 

Operační důstojník vyslal dne 18. dubna 2020 na základě přijatého oznámení na linku 158 policejní hlídku Obvodního oddělení Lužec nad Vltavou do obce Zálezlice.pes.jpg

V blízkosti místního zemědělského družstva se měla pohybovat dvojice podezřelých, nejspíše cizinců s plnými batohy a taškami, která se poté co byla spatřena jedním z občanů, dala na útěk. Vzhledem k tomu, že osoby utekly do hustého remízku, byla na místo přivolána i psovodka ze skupiny základních kynologických činností Mělník se svou fenou Ornou. Orně se okamžitě po příjezdu na místo podařilo zachytit stopu, po které se rozeběhla.cizinci.jpg

Stopa vedla služební fenu skrze remízek nejprve podél silnice, po chvíli se stočila směrem do pole, kde po asi 10 metrech označila zalehnutím v remízku odhozené batohy a tašky, které odpovídaly popisu toho, co měli podezřelí mít při sobě. Od místa nálezu pak pokračovala dál hlouběji do lesa. U hustého křoví avizovala psovodce možnost ukryté osoby. Po nasvícení prostoru policisté spatřili muže odpovídajícího popisu.

Následným šetřením policisté zjistili, že se jednalo o dva cizince, kteří  pobývají v České republice legálně a žádného protiprávního jednání se nedopustili. Proč před místními zemědělci utekli, nedokázali nevysvětlit. Venku chtěli přečkat noc, protože přišli o práci a možnost bydlení na ubytovně. Policisté jim pomohli kontaktovat agenturu, přes kterou byli zaměstnáváni.

Naštěstí vše dobře dopadlo, k protiprávnímu jednání nedošlo a o cizince bylo postaráno. Opět se však ukázalo, že služební psi jsou naprosto nepostradatelnými a nedocenitelnými pomocníky. Jsou schopni pomoci tam, kde již lidské smysly nestačí. Psovodka se svou služební fenou na místě odvedli naprosto skvělou a profesionální práci.