Omezení volného pohybu

24. April 2020, 07:19 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje  

  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry, 

  •   konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů


Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje 

  • sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění podmínek uvedených v nařízení vlády 


Všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:  

  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob, 

  •   dětí do dvou let věku,

  • osob se závažnými poruchami autistického spektra, 

  •   osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti


Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Omezeni_volneho_pohybu