Akce LIMO

2. March 2018, 12:17 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Bezpečné Kralupy nad Vltavou nejsou jen cílem, ke kterému směřujeme. Jde o systém informovanosti, dobré praxe a řešení problémů, jež by mohly přerůst v situace vyžadující větší zásah. Bezpečné Kralupy nad Vltavou to je také webový portál, na kterém jsou zveřejňovány informace z pohledu prevence kriminality, informací od Policie ČR, Městské policie Kralupy nad Vltavou a dalších zainteresovaných institucí. Za projektem Bezpečné Kralupy nad Vltavou stojí celý tým lidí, kteří se scházejí a řeší, každý ze své odbornosti, jak předcházet problematickým situacím.


V rámci tohoto projektu provádějí minimálně jednou měsíčně policisté Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se strážníky městské policie a pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí preventivní kontrolní akci LIMO.


Kontroly se zaměřují na provozovatele, zda umožní vstup do herního zařízení osobám mladší 18 let a zda provozovatel umožní těmto osobám hraní na výherních automatech.

Zaměřujeme se rovněž na kontrolu zákazu podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků dětem. Pozornost je věnována i distribuci a držení drog a hazardnímu hraní u dětí ve vztahu k aktuální legislativě.


Akce mají zejména preventivní charakter. Měly by přispět především k budování zodpovědnosti u dospělých, kteří jsou těmi, kdo obvykle nezletilým alkohol, tabák či drogu, vzhledem k vysoké toleranci v ČR, nabídnou.


Jedním z hlavních důvodů kontrol je zjištění, že Česká republika se ohledně hazardního hraní dětí a konzumace alkoholu a cigaret dlouhodobě pohybuje na předních příčkách Evropy. Podle Evropské školní studie 2016 (ESPAD) vnímá 86 % mladistvých dostupnost legálních návykových látek u nás jako velmi snadnou.


Poslední z akcí se uskutečnila v polovině února letošního roku. Policisté obvodního oddělení si na pomoc přizvali policejního psovoda se služebním psem. Spolu se strážníky zkontrolovali osm podniků ve městě. Zjistili dvě mladistvé osoby pod vlivem alkoholu. Obě nadýchaly do jednoho promile. Mladiství byli předáni rodičům. Nyní zjišťujeme, kdo jim alkohol prodal, podal či poskytl.


Obdobné kontroly budou probíhat i v následujícím období.