Chtěl spáchat sebevraždu

7. April 2020, 10:00 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

První dubnový víkend přijala dozorčí služba MP v dopoledních hodinách žádost OO PČR o součinnost při zajištění muže, který měl v úmyslu spáchat sebevraždu a svůj záměr předem oznámil na l. 158. Hlídka MP se dostavila na místo oznámení za použití VRZ, kde se společně s hlídkou PČR podařilo muže zkontaktovat a jeho úmysl odvrátit. Muž následně uvedl, že má psychické problémy. U muže byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním přes 2,8 promile. Na místo se dostavila RZS, která muže převezla do nemocnice.


MP - Městská policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

VRZ - výstražné rozhlasové zařízení (výstražné světelné a zvukové zařízení)

RZS - Rychlá záchranná služba