Kriminalita a nehodovost na Mělnicku

17. April 2020, 11:54 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Zhodnocení od začátku roku v porovnání se stejným obdobím roku předchozího 


Za první tři měsíce roku 2020 řešili policisté Územního odboru policie Mělník 402 trestných činů, tedy o 92 méně, než v roce předešlém. V porovnání s loňským rokem klesla kriminalita zejména v oblasti násilných trestných činů 26 (-10), mravnostní kriminality 9 (-7) či hospodářské trestné činnosti (50/-25). Naopak stejný počet zůstal u majetkové trestné činnosti jako takové 173 trestných činů.

Současná situace v ČR, tedy nouzový stav vyhlášený Vládou ČR, přináší kromě různých omezení také zpřísnění trestů za některé trestné činy. U některých přečinů trestní zákoník přímo stanoví přísnější trestní sazby, přičemž se to netýká jen trestných činů, které souvisí se zdravím, jako např.: šíření nakažlivé nemoci, apod., ale i trestných činů, jako jsou krádeže, podvody, apod. Oproti běžnému stavu, kdy může být pachatel krádeže potrestán dvouletou trestní sazbou, v období spáchání nouzového stavu může soud uložit až osmiletou trestní sazbu. Totožná je situace např. také u trestných činů kvalifikovaných jako podvod, kdy jsou pachatelé ohroženi rovněž až osmiletým vězením oproti dvěma létům za běžného stavu.


Dopravní nehodovost

Velmi významně se změnila po vyhlášení nouzového stavu doprava. Na silnicích je méně aut, provoz i ve všedních dnech lze přirovnat ke dnům víkendovým, či svátečním. Tento stav se projevil také ve statistikách dopravních nehod, kterých sníženým provozem významně ubylo. Do současné doby (k 15. 4. 2020) řešili mělničtí dopravní policisté 47 nehod, což je v porovnání se stejným obdobím, za naprosto standardních podmínek, pokles o 49 nehod. O polovinu ubyl počet střetů se zvěří. Při nehodách, ke kterým došlo v nouzovém stavu, zemřela jedna osoba. Velmi zásadní je i pokles těžce a lehce zraněných osob, těžce zraněn nebyl nikdo a lehké zranění utrpěly dvě osoby. Ve stejném období r. 2019 se zranilo těžce pět a lehce také pět osob. Co však zůstalo stejné, je počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu, a to v obou letech po dvou.


Dopravní přestupky v době nouzového stavu

Mimořádné situace, tedy vyhlášeného nouzového stavu, zneužívají někteří řidiči zejména v souvislosti s dodržováním rychlostních limitů. Jenom za období tohoto, pro všechny občany ČR mimořádného stavu, řešili mělničtí dopravní policisté desítky přestupků, přičemž velká část se týkala překročení povolené rychlosti. Většinu policisté předali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.

Zintenzivněný dohled nad bezpečností silničního provozu bude trvat i nadále.