Poničený majetek Správy železnic

1. April 2020, 10:00 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dozorčí služba MP přijala na konci března v nočních hodinách oznámení na l. 156, že v ul. Nádražní se pohybovaly na nástupišti ČD tři osoby, které v místě převrátily odpadkový koš a ten se důsledkem pádu rozbil. Osoby poté dle svědka a oznamovatele z místa odešly směrem do ul. Žižkova, kde je zastihla hlídka MP. Ztotožněné osoby byly následně hlídkou MP poučeny, že jsou podezřelé ze spáchání přestupku a celá věc bude postoupena na MěÚ k dalšímu šetření. 


MP - Městská policie

ČD - České dráhy

MěÚ - Městský úřad