Mimořádné opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest

10. April 2020, 12:18 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Všem osobám se s účinností od 9.4.2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:  

  • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob, 
  •  dětí do dvou let věku, 
  • osob se závažnými poruchami autistického spektra a 
  • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.


Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami_18981_4135_1.html


Celý dokument MO v příloze