Pozor na podomní prodejce!

26. February 2020, 07:35 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Na začátku února přijala dozorčí služba Městské policie oznámení, že v ul. Tylova se v jednom z domů pohybovali dva muži a nabízeli nájemníkům výměnu vložky zámku u dveří bytu. S největší pravděpodobností se mohlo jednat o podomní prodej a nekalou praktiku tzv. šmejdů. Podle informací přistoupilo na nabídku několik nájemníků a za výměnu zámku pak této dvojici mužů zaplatili částku přesahující 4500 Kč. Hodnota kvalitní bezpečnostní vložky a zámku dveří vč. provedených prací by při tom nemusela přesáhnout částku 2000 Kč. Navíc zde hrozí riziko, že si podomní prodejci mohou ponechat duplikát klíče a váš byt navštíví znovu. V případě již nainstalovaných zámků je možno udělat přestavbu. Doporučujeme tak občanům, aby se obrátili na služby certifikovaných zámečníků nebo na kamennou prodejnu zámečnictví a informovali se o dalším možném postupu pro bezpečné zajištění svého bytu.


Podomní a pochůzkový prodej je na území města Kralupy nad Vltavou zakázán Nařízením města (dále jen „NM“) č. 1/2013. Porušení se postihuje podle zvláštních právních předpisů. V případě, že ve vašem domě obchází podomní prodejce, je potřeba věc ohlásit na Městskou policii nebo Polici ČR, aby se někdo jiný nenapálil.


Je třeba být vždy opatrný a obezřetný. Neotvírat dveře, pokud nevíme, kdo za nimi je. V případě, že v nás nabídka vzbudí zájem, měli bychom si nechat čas na rozmyšlenou nebo se poradit s blízkými.  


Více informací naleznete také např. na webových stránkách:

https://www.mul-t-lock.com/

https://www.evva.com/cz-cz/

https://www.fab.cz/cs/site/fabcz/