Nedokázali se postarat o své děti

5. února 2020, 14:12 Novinky

Nedokázali se postarat o své děti

V polovině ledna ve večerních hodinách přijala  dozorčí služba MP žádost z OO PČR o součinnost při prověření přijatého oznámení, kdy se dvě nezletilé děti nacházejí doma pod dozorem rodičů, kteří jsou ve zjevně podnapilém stavu a nedokáží se o své děti postarat. Hlídka MP na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě a bylo učiněno otcem. U jednoho z dětí si hlídka MP povšimla podlitin na těle, a proto byla o celé věci prostřednictvím dozorčí služby vyrozuměna pracovnice OSPOD MěÚ, PČR a RZS. Hlídka provedla u obou rodičů orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním u muže přes 2 promile a ženy přes 3 promile alkoholu v dechu. Matka dětí nebyla schopná souvisle komunikace. Otec dětí uvedl, že on i žena mají problém s alkoholem a nejsou schopni se o děti řádně postarat. Ani jeden z rodičů neměl viditelné známky zranění, lékařské ošetření odmítli. Za přítomnosti pracovnic OSPOD byli obě děti převezeni RZS do nemocnice k dalšímu vyšetření. Hlídka PČR si následně celou věc převzala k dalšímu šetření. 


MP - Městská policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

RZS - Rychlá záchranná služba

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

MěÚ - Městský úřad

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. listopadu 2021, 13:53]

- Mimořádná opatření – co aktuálně platí [31. května 2021, 07:02]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Aktualizace: Psy někdo přivázal u silnice [29. června, 13:15]

- TEST ODOLNOSTI 2022 [23. června, 11:31]

- Chystáte se na dovolenou do ciziny? [16. června, 15:10]

- Světový den proti násilí na seniorech [16. června, 15:08]

- Evropský den proti vloupání [16. června, 15:06]

- Tragická dopravní nehoda osobního vozidla s motorkou [16. června, 15:04]

- Místo činu - škola [16. června, 14:59]

Back to homepage