Nedokázali se postarat o své děti

5. února 2020, 14:12 Novinky

Nedokázali se postarat o své děti

V polovině ledna ve večerních hodinách přijala  dozorčí služba MP žádost z OO PČR o součinnost při prověření přijatého oznámení, kdy se dvě nezletilé děti nacházejí doma pod dozorem rodičů, kteří jsou ve zjevně podnapilém stavu a nedokáží se o své děti postarat. Hlídka MP na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě a bylo učiněno otcem. U jednoho z dětí si hlídka MP povšimla podlitin na těle, a proto byla o celé věci prostřednictvím dozorčí služby vyrozuměna pracovnice OSPOD MěÚ, PČR a RZS. Hlídka provedla u obou rodičů orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním u muže přes 2 promile a ženy přes 3 promile alkoholu v dechu. Matka dětí nebyla schopná souvisle komunikace. Otec dětí uvedl, že on i žena mají problém s alkoholem a nejsou schopni se o děti řádně postarat. Ani jeden z rodičů neměl viditelné známky zranění, lékařské ošetření odmítli. Za přítomnosti pracovnic OSPOD byli obě děti převezeni RZS do nemocnice k dalšímu vyšetření. Hlídka PČR si následně celou věc převzala k dalšímu šetření. 


MP - Městská policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

RZS - Rychlá záchranná služba

OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

MěÚ - Městský úřad

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. listopadu 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Vidět a být viděn [25. listopadu, 09:40]

- Pozor na podvody v kyberprostoru!!! [21. listopadu, 16:54]

- Bezpečnostní opatření HAD [3. listopadu, 10:27]

- Podzimní déšť a mlhy [2. listopadu, 15:12]

- Památka zesnulých [2. listopadu, 15:11]

- Místo peněz za šaty "obdržela" miliónový úvěr [2. listopadu, 15:07]

- Památka zesnulých se blíží [2. listopadu, 15:05]

- Alkohol, drogy a mládež 2022 [2. listopadu, 15:03]

Back to homepage