Nadýchal přes tři promile

5. February 2020, 13:47 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

15. ledna v 15:16 hod. přijala dozorčí služba MP oznámení, že v blízkosti Dvořákova parku leží muž, který je zřejmě pod vlivem alkoholu a nekomunikuje. Hlídkou byl po příjezdu na místo spatřen muž, sedící před prodejnou potravin. V muži byl zjištěn pan D., který hlídce uvedl, že upadl na zem a udeřil se do hlavy. Muž neměl viditelné známky zranění, komunikoval nesouvisle, zmateně, nebyl schopen chůze a chvílemi jevil známky agrese. Prostřednictvím dozorčí služby MP byla na místo přivolána RZS. U muže byla hlídkou MP provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním přes 3 promile alkoholu v dechu. Z důvodu podezření na intoxikaci alkoholem a úderu do hlavy převezla RZS následně muže do nemocnice. 


MP - Městská policie

RZS - Rychlá záchranná služba