Jízda na kole pod vlivem alkoholu se muži nevyplatila

24. January 2020, 13:03 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 3. ledna v 19:08 hod. přijala dozorčí služba MP na l. 156 oznámení, že v ul. Karsova se pohybuje muž, který spadl z jízdního kola. Uvedl, že muže oslovil, zda nepotřebuje pomoci nebo lékařského ošetření, ten však odmítl. Po chvíli oznamovatel DS sdělil, že v průběhu probíhajícího oznamování spatřil muže opětovně spadnout z kola, a to tak, že se udeřil hlavou o obrubník. Muži byla oznamovatelem poskytnuta první pomoc do příjezdu hlídky MP a RZS. Hlídka se na místo dostavila za použití VRZ. Následně zjistila, že cyklista je ve zjevně podnapilém stavu. RZS si po příjezdu převzala muže ihned do péče. Muži následně v sanitě vypadly z tašky čtyři průhledné igelitové pytlíky se sušinou rostliny. Hlídka usoudila, že by se mohlo jednat o sušinu marihuany, a proto byla prostřednictvím DS na místo přivolána hlídka PČR. Hlídkou MP byla u muže provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, s výsledkem pozitivním přes tři promile alkoholu v dechu. Na místo se také dostavila matka muže, která si převzala jízdní kolo. Muž byl RZS za doprovodu hlídky MP převezen do nemocnice. Hlídka PČR  si celou věc převzala k dalšímu šetření. 


DS MP - dozorčí služba Městské policie

RZS - Rychlá záchranná služba

PČR - Policie ČR

VRZ - zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení