Hlídka pomohla muži vrátit se domů z procházky

21. January 2020, 08:17 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

26.12. v 17:22 přijala dozorčí služba na l. 156 žádost o poskytnutí pomoci muži, který se nachází na jednom z hřišť v Kralupech a nemůže se pohnout. Volající uvedla, že její manžel se vydal na procházku, a v důsledku svých dlouhodobých zdravotních potíží se pak nebyl schopen přesunout zpátky. Hlídka ženu vyzvedla v místě bydliště a společně se vydali na místo, na kterém se její manžel nacházel ve stavu neschopný samostatné chůze. Hlídka MP převezla muže do místa trvalého bydliště a doprovodila jej do bytu. Muž neměl viditelné známky zranění a lékařské ošetření odmítl.