Do krádeže zapojil zřejmě své nezletilé děti

15. January 2020, 13:49 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

V polovině měsíce prosinec bylo v odpoledních hodinách DS MP přijato na l. 156 oznámení od zaměstnance ostrahy jednoho z obchodních domů v Kpy, že se na prodejně OD zdržují čtyři osoby, které podezírá z plánování krádeže. Hlídka se neprodleně dostavila do OD, kde se spojila s oznamovatelem. Ten označil osoby, které zaznamenal na kamerovém systému, jak vcházejí do zkušební kabinky s nákupním košíkem, který obsahoval cukrovinky a modrý batoh, který si rodina přinesla sebou. Z kamerového záznamu bylo zřejmě, že poté, co opustili zkušební kabinku, chybělo v nákupním koši nějaké zboží a jedno z dětí mělo na zádech modrý batoh, který se oznamovateli jevil podezřele plný. U pokladní zóny se k těmto osobám přidala žena. Všechny osoby poté prošly před příjezdem hlídky MP pokladní zónou, kdy modrý batoh měl na zádech jeden z chlapců. Poté je zaměstnanec ostrahy požádal o setrvání do příjezdu hlídky MP. Hlídka zjistila, že se jedná o manželský pár a jejich dvě nezletilé děti. V batohu se nacházelo několik balení cukrovinek - Horalky, Oreo sušenky, Miňonky, Kavěnky, Ferrero, různé druhy Kinder čokolády, oplatky Mila a mnoho dalšího. Celková hodnota odcizeného zboží přesahovala částku 1600 Kč. Muž vypověděl, že do zkušební kabinky vstupoval sám a syn poté nemohl vědět, co se v batohu nachází ve chvíli, kdy mu jej otec předával. Uvedené osoby byly na místě informovány o pořízeném kamerovém záznamu OD. Následně byly tyto osoby hlídkou MP poučeny o dalším postupu. Celá věc byla dána na vědomí odboru kanceláře tajemníka MěÚ Kpy a OSPOD MěÚ Mělník. 


DS MP - dozorčí služba Městské policie

OD - obchodní dům

MěÚ - Městský úřad

OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí