Partnerská hádka vyústila ve fyzické napadení

14. ledna 2020, 11:57 Novinky

Partnerská hádka vyústila ve fyzické napadení

14. prosince po 17 hodině přijala DS MP žádost OO PČR o prověření oznámení, kdy mělo v jedné z ubytoven docházet neznámým mužem k fyzickému napadání ženy. Hlídka se za použití VRZ dostavila na místo určení, kde se spojila s oznamovatelem. Ten uvedl, že ve vestibulu ubytovny došlo k fyzickému napadení mezi mužem a ženou. Hlídka společně s oznamovatelem vstoupila do vnitřních prostor ubytovny. Tam oznamovatel označil napadenou ženu a údajného agresora. Žena uvedla, že byla na pokoji se svým přítelem, kde mezi nimi došlo k slovní rozepři. Poté co společně vešli na chodbu, vyústila jejich hádka k fyzickému napadení, kdy jí přítel udeřil několikrát pěstí do obličeje, ona poté upadla na zem a udeřila se do hlavy. Následně se oba odebrali do vestibulu. Muž s výpovědí své přítelkyně souhlasil. Oba uvedly, že společně vypili několik piv a jsou pod vlivem alkoholu. Hlídka u obou provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, kdy u muže byla naměřena hodnota přes 2 promile a u ženy přes 3 promile alkoholu v dechu. Prostřednictvím DS MP byla ženě na místo přivolána RZS, z důvodu viditelných známek zranění na hlavě a v obličeji. Lékař RZS po příjezdu na místo ženu ošetřil a rozhodl o převozu do nemocnice, ta však odmítla. Celá událost byla z důvodu podezření ze spáchání přestupku postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.


DS MP - dozorčí služba Městské policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

VRZ - zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení

RZS - Rychlá záchranná služba

MěÚ Kpy - Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. listopadu 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. listopadu 2017, 08:52]

- Vidět a být viděn [25. listopadu, 09:40]

- Pozor na podvody v kyberprostoru!!! [21. listopadu, 16:54]

- Bezpečnostní opatření HAD [3. listopadu, 10:27]

- Podzimní déšť a mlhy [2. listopadu, 15:12]

- Památka zesnulých [2. listopadu, 15:11]

- Místo peněz za šaty "obdržela" miliónový úvěr [2. listopadu, 15:07]

- Památka zesnulých se blíží [2. listopadu, 15:05]

- Alkohol, drogy a mládež 2022 [2. listopadu, 15:03]

Back to homepage