Rvačka dvou mužů

13. January 2020, 13:06 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

14. prosince v dopoledních hodinách přijala DS MP žádost OO PČR o součinnost v ul. Šafaříkova, kde má docházet k napadání se mezi dvěma osobami. Hlídky MP a PČR se za použití VRZ přesunuly na místo oznámení. Hlídky po příjezdu na místo zaznamenaly dva muže, kteří se fyzicky napadali. Oba muži měli viditelné známky zranění v obličeji a jeden z těchto mužů držel v ruce předmět připomínající tyč. Hlídkou OO PČR byla na místo přivolána RZS a SKPV, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.


DS MP - dozorčí služba Městské policie

OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

VRZ - zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení

RZS - Rychlá záchranná služba

SKPV -  služba kriminální policie a vyšetřování