Silvestr a zábavní pyrotechnika

17. December 2019, 10:20 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Blížící se konec starého roku je neodmyslitelně spojen se silvestrovskými oslavami, které již tradičně provází různé ohňostroje a bohužel také používání zábavní pyrotechniky takříkajíc podomácku.

Zábava je zábava, ale aby nepřinášela fatální následky, je zapotřebí dbát, aby zakoupena zábavní pyrotechnika splňovala certifikaci. Levná pyrotechnika povětšinou neodpovídá normám, mnohdy nemá český návod k použití a těžko ji nazývat bezpečnou.

Jakákoli pyrotechnika by měla být vždy suchá, nepoškozená a neměla by vykazovat žádné zjevné vady. Je nezbytné zajistit její uskladnění a přechovávaní mimo dosah dětí a mimo místa, kde by mohlo dojít k samovolné a nechtěné iniciaci. Stejně tak je velmi důležité zvolit vhodné místo k použití pyrotechniky a to bez rozdílu, zda se jedná o statickou pyrotechniku, či tzv. rakety. Naprosto nevhodné je zvolit místo s velkou koncentrací osob, kde přímo hrozí nebezpečí poranění, závažné újmy na zdraví a s tím spojenou následnou trestní zodpovědnost. Zejména dětem je třeba vysvětlit, co vše se může stát nesprávným použitím. 

Pokud se silvestrovský ohňostroj skládá z pyrotechnických výrobků o celkové hmotnosti do 10 kg čistého obsahu výbušných látek, nevzniká zde ohlašovací povinnost k Hasičskému záchrannému sboru. I přesto je vhodné takový ohňostroj nahlásit na prostřednictvím formuláře na internetových stránkách HZS. 

Dbejte však vždy zvýšené opatrnosti při manipulaci s pyrotechnikou, její bezpečnost je zdánlivá. Účelem je pobavit se, ne obíhat úrazová centra, řešit trvalé následky a vytvořit si trauma třeba do konce života.