EDWARD startuje letos v ČR

2. October 2019, 12:16 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - V letošním roce připadá „evropský den bez úmrtí v silničním provozu“ na 26. září 2019. 


European Day Without a Road Death (EDWARD) je celoevropským projektem organizace TISPOL a jeho cílem je zvyšování povědomí o bezpečnosti silničního provozu i výrazné snižování počtu úmrtí a vážných zranění při nehodách na evropských silnicích. 


Roadtrip propagačního vozu projektu odstartoval dnes v poledne v Praze a rozveze poselství napříč Evropou.


 Projekt EDWARD 


Projekt EDWARD je mezinárodní preventivní akce zaměřená na snižování počtu následků zejména těch nejvážnějších dopravních nehod. Projekt vznikl v roce 2016 a termínově každoročně navazuje na Evropský týden mobility. V letošním roce připadá „evropský den bez úmrtí v silničním provozu“ na 26. září 2019. Aktivity projektu se ovšem neváží pouze k jedinému datu, jedná se o celoroční akci, která byla letos zahájena na dubnovém zasedání organizace TISPOL v Praze.


 EDWARD má vlastní webové stránky projectedward.eu a k dispozici je i česká verze stránek. Zde je možné se dozvědět více informací nejen o projektu, ale i o akcích s ním spojených. Webové stránky nabízejí také možnost učinit osobní závazek vůči bezpečnosti silničního provozu a složit tzv. Slib bezpečnosti. Každý účastník silničního provozu, který slib složí, se zde elektronickou cestou zavazuje mimo jiné k ohleduplnému, soustředěnému a bezpečnému chování v provozu na pozemních komunikacích. 


České aktivity v projektu EDWARD 2019 


Propagační roadtrip projektu odstartoval letos poprvé v České republice. Vozidlo zahájilo jízdu dnes v poledne v Zítkových sadech a míří k německým hranicím. Cestou se zastaví u společné česko-německé silniční kontroly a bude pokračovat přes Německo do dalších evropských zemí. Cílem propagační jízdy je Brusel v Belgii. Součástí dnešní akce v Zítkových sadech bylo také zahájení „Výstavy andělů“, která se letos koná již podruhé.


 Letošní téma je zaměřené na chodce zemřelé v roce 2018 na území hl. m. Prahy. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil mimo jiné plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý pověřený řízením služby dopravní policie. Projektu vyjádřil plnou podporu také policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar, který nejenže udělil záštitu zmiňované „Výstavě andělů“, ale také osobně složil Slib bezpečnosti. Navíc policejní prezident vyzval policisty a čelní představitele orgánů státní správy osobním dopisem k šíření myšlenky projektu a k přijetí slibu. 


Jak se připojit k projektu EDWARD? 


Slib bezpečnosti může složit každý z nás na webových stránkách projectedward.eu. plk. Zlý ke slibu dodává: „Věříme, že již samotné seznámení se s obsahem slibu přiměje čtenáře k zamyšlení se nad obrovskou zodpovědností, ale i zranitelností každého účastníka silničního provozu. Přemýšlejme, co můžeme změnit. Vždyť každé úmrtí spojené s dopravní nehodou je tak zbytečné!“ 


zdroj: https://www.policie.cz/clanek/edward-startuje-letos-v-cr.aspx