Konec chatařské sezóny se pomalu blíží.

20. September 2019, 15:07 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Zabezpečte si svůj majetek 


Pokračující podzimní počasí za krátký čas přiměje téměř všechny chataře a chalupáře, aby své objekty připravili na zimu. Většina chatových oblastí zanedlouho osiří úplně. Na tuto dobu čekají lidé, kteří se nerozpakují do chaty vloupat nebo v ní nějaký čas přebývat. Berou to jako vítanou příležitost, jak se na úkor jiného obohatit. V tom lepším případě si z chaty nebo chalupy odnesou nějaké cennosti, které obratem ruky prodají. Stávají se případy, že se v chatě zabydlí a tuto v plné míře po nějakou dobu využívají. Když pak dojdou zásoby, vloupají se do dalších chat v okolí. Každé takovéto násilné vniknutí do obydlí negativně působí na psychiku majitelů, protože jim byl narušen pocit soukromí, a s tímto pocitem se mnohdy vyrovnávají hůře než s ukradenou věcí nebo poničeným vnitřním vybavením.


Před zazimováním a opuštěním chaty nebo chalupy je vhodné odvést do bezpečí vše cenné, co můžete uložit doma nebo na jiném bezpečném místě. Je vhodné uložit vše, co by mohl pachatel využít k vloupání do chaty, např. žebříky, krumpáče, sekery, železné tyče apod. Všechny takto zapomenuté nebo nedostatečně uložené věci může pachatel k vloupání použít. V každém případě je však nutné vše řádně zajistit a zabezpečit a udělat maximum pro to, aby bylo případné vloupání do chaty či chalupy pachateli co nejvíce ztíženo. Kromě klasických zámků a petlic dnes existuje i celá řada elektronických zabezpečení objektu.


Policisté Územního odboru Mělník k ochraně majetku chatařů každoročně v zimním období pravidelně provádějí kontroly chat a v průběhu zimních měsíců i několik preventivně pátracích akcí a kontrol chatových oblastí za využití vrtulníku s termovizí, psovodů se služebními psy a většího počtu nasazených policistů.


Policie ČR proto připomíná chatařům a chalupářům několik známých rad k zabezpečení objektu na zimu:

· odvést z chaty všechny cenné věci a zejména věci, ke kterým máte nějaký citový vztah, pokud odvést nejdou, učinit vše, aby nemohly být odcizeny

· vypnout elektřinu, zavřít hlavní uzávěr vody

· odvést si hotové potraviny a neumožnit tak případnému pachateli, aby se na místě zdržoval déle

· uzavřít okna a okenice, uzamknout kůlny, sklepy apod.

· pořídit si soupis věcí, které zůstanou na chatě či chalupě včetně výrobních čísel, případně si pořídit fotografie těchto věcí

· před odjezdem se ubezpečte, že máte uklizeno a uzamčeno všechno nářadí (krumpáče, motyky, žebříky, různá páčidla apod.), to vše může pachatel použít k vloupání

· máte-li instalováno elektronické či jiné zabezpečení, toto při opuštění chaty nebo chalupy nezapomeňte aktivovat

· pro vlastní klid je dobré provádět si sám kontrolu chaty nebo se dohodnout se sousedy kdy a kdo chaty zkontroluje

· pokud již došlo k vloupání do chaty nebo chalupy, před příjezdem policie do ní nevstupujte a nepořádek neuklízejte, aby nedošlo ke zničení nebo znehodnocení stop, které na místě zanechal pachatel, neboť zajištěné stopy jsou mnohdy jediným důkazem, že konkrétní pachatel ve vyloupené chatě byl