Další dvě kontroly cizinců

31. January 2018, 14:25 Novinky
This news article is already more than five years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Jedna z kontrolovaných předložila padělaný doklad. 


Oddělení pobytové kontroly cizinecké policie Krajského ředitelství Středočeského kraje provedlo v součinnosti s Inspektorátem práce během minulého týdne hned dvě bezpečnostní akce zaměřené na pobytový režim cizinců, ověřování pravosti a platnosti cestovních dokladů, odhalování a předcházení nelegální migrace cizinců na území ČR, pátrání po hledaných osobách a kontrolu zaměstnávání cizinců.


Do akcí se zapojili policisté nejen z Mělníka, ale i z ostatních pracovišť krajského ředitelství, které se zabývají uvedenou problematikou. Na pomoc jim přijely i hlídky z oddělení dokladů a specializovaných činností z Prahy Vinoř, neboť jsou to v kraji největší policejní odborníci na padělané doklady.


Na Mělnicku pozornosti neunikl dne 26. ledna 2018 areál jedné z firem zabývající se dýhováním. Policisté zde zkontrolovali téměř dvě desítky osob. Pět cizinců předložilo cestovní doklad, podle něhož byli ztotožněni, a víza sousedního státu Evropské unie. Pracovní povolení nebo povolení k zaměstnání však ani jeden z nich neměl.


Se všemi pěti cizinci policisté zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění z území smluvních států Evropské unie.


Předchozího dne 25. ledna 2018 kontrolovali v Kralupech nad Vltavou cizince úklidové firmy v jednom z obchodních řetězců. Dva opět pracovali bez příslušných povolení, proto i s nimi policisté zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění z území smluvních států Evropské unie. Jednomu z nich ještě navíc zrušili vízum, neboť porušil účel, pro který bylo vydáno.


Další z kontrolovaných byla cizinka, která nejen že pracovala bez příslušných povolení, ale policistům předložila doklad totožnosti, jež jevil známky pozměnění. Specialisté z Oddělení dokladů a specializovaných činností z Prahy- Vinoř potvrdili jeho padělání a doklady si převzali k dalšímu odbornému zkoumání. Nakonec žena předložila policistům platný cestovní pas, podle kterého mohla být ztotožněna. Za toto své jednání je navíc podezřelá z přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny.


Policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje budou v podobných akcích pokračovat i následujícím období.