Skokem z lávky do řeky chtěl zřejmě zapůsobit na své kamarády

30. August 2019, 11:13 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 29. srpna krátce po půlnoci monitorovala DS MP prostřednictvím MKDS lávku pro pěší a cyklisty, když v tom si krátce po půlnoci všimla, že se na lávce zdržují tři muži, kteří se mezi sebou baví. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se jeden z těchto mužů po nějaké chvíli nerozhodl přelézt zábradlí a skočit do řeky. DS tuto informaci předala ihned motohlídce MP, která se neprodleně vydala na místo určení. DS bylo nadále monitorováno místo dopadu skokana, který po nějaké chvíli vylezl na břehu řeky v blízkosti nábřeží J. Holuba. V okamžiku, kdy se hlídka MP za doprovodu výstražného světelného zařízení blížila na místo, se tento muž dal na útěk směrem na nábřeží J. Rysa. Hlídka provedla kontrolu nábřeží a přilehlého okolí, s výsledkem negativním. Tento muž chtěl zřejmě zapůsobit na své kamarády, nejspíš si neuvědomoval rizika spojené s tímto jednáním. Apelujeme na všechny, aby takto neohrožovali své zdraví a život. 


DS MP - Dozorčí služba Městské policie

MKDS - Městský kamerový dohlížecí systém