TISPOL na Mělnicku

22. August 2019, 12:28 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - V době od 12. do 18. srpna 2019 proběhla ve vybraných evropských státech, dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování rychlosti. 


Do této dopravní akce se zapojili dne 16. srpna 2019 také policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník.

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.


Během několika hodin zkontrolovali policisté celkem 208 vozidel. Zjistili 44 dopravních přestupků, z nichž 37 vyřešili na místě blokovou pokutou a 7 přestupků předali k vyřízení příslušnému správnímu orgánu.


Během dopravně bezpečnostní akce 12 řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost, 5 jich policisté potrestali na místě udělením blokové pokuty a 7 přestupků předali k vyřízení správnímu orgánu. Bezpečnostní pásy nepoužily 4 osoby. Za technický stav vozidla udělili policisté 7 pokut.  Přestupkového jednání se dopustili také 3 motocyklisté. . Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.


Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na dodržování povolené rychlosti je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu.


TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava.