Nezletilí popíjeli alkohol

6. August 2019, 09:13 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 22. července bylo v odpoledních hodinách přijato na l. 156 oznámení, že na dětském hřišti na sídl. V Zátiší popíjejí alkohol nezletilé osoby. Hlídka MP na místě zjistila skupinku sedmi osob, kdy některé z nich hlídce sdělili, že popíjeli alkohol. Po prokázání totožnosti bylo zjištěno, že jen jedna osoba je plnoletá. Dozorčí službou MP byla kontaktována pracovnice OSPOD MěÚ Kpy, která se posléze dostavila na místo. Nezletilé osoby byly vyzvány k podrobení se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, což učinili.  U dvou osob byla dechová zkouška pozitivní, s výsledkem přes 0,2 a 0,4 promile alkoholu v dechu. Tyto dvě osoby uvedly, že popíjeli pivo, které jim poskytl společný kamarád, který se v místě nacházel a vše potvrdil. Jelikož se jednalo o nezletilé, byli vyrozuměni zákonní zástupci, kteří se dostavili na místo a chlapce si převzali. Osoba, která umožnila nezletilým popíjet uvedený alkohol, se dopustila přestupku tím, že podala alkoholický nápoj osobě mladší osmnáct let. Z tohoto důvodu byla celá věc postoupena na MěÚ Kpy k dalšímu šetření.


MP - Městská policie

OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ Kpy - Městský úřad Kralupy nad Vltavou