TISPOL

30. July 2019, 07:49 Novinky

MĚLNICKO – Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník se ve dnech 26. a 27. července 2019 zapojili do dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na kontroly nákladní a autobusové dopravy. 

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných věcí a dalších směrnic a sociálních předpisů. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Dopravní policisté zkontrolovali desítku vozidel. Více než  polovina řidičů se dopustila přestupku. Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, bylo porušení sociálních předpisů a špatný technický stav. Jeden z řidičů překročil nejvyšší povolenou rychlost. Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel a autobusů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek. 

Tento typ kontrol je velmi časově náročný. Zkontrolování jednoho vozidla trvá přibližně jednu hodinu.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontroly nákladních vozidel a autobusů je  omezení neukázněného chování některých řidičů na silnicích a je zejména snížení dopravní nehodovosti  a přestupků v silničním provozu.

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava. 

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Řízení vozidla bez řidičského oprávnění [11. September, 12:10]

- Zebra se za Tebe nerozhlédne [8. September, 13:43]

- Přes inzertní portál okradl nejméně 28 lidí [8. September, 13:17]

- Řidiči pod vlivem alkoholu [7. September, 10:23]

- Letní prázdniny z pohledu policie [30. August, 09:06]

- Tentokrát zaměřeno na rychlost [17. August, 12:52]

- Potyčka mezi zlodějem a majitelem odcizeného kola [17. August, 10:18]

- Cestou z policejní služebny ukradl kolo [17. August, 10:15]

Back to homepage