TISPOL

30. July 2019, 07:49 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník se ve dnech 26. a 27. července 2019 zapojili do dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na kontroly nákladní a autobusové dopravy. 

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných věcí a dalších směrnic a sociálních předpisů. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Dopravní policisté zkontrolovali desítku vozidel. Více než  polovina řidičů se dopustila přestupku. Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, bylo porušení sociálních předpisů a špatný technický stav. Jeden z řidičů překročil nejvyšší povolenou rychlost. Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel a autobusů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek. 

Tento typ kontrol je velmi časově náročný. Zkontrolování jednoho vozidla trvá přibližně jednu hodinu.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontroly nákladních vozidel a autobusů je  omezení neukázněného chování některých řidičů na silnicích a je zejména snížení dopravní nehodovosti  a přestupků v silničním provozu.

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava.