Otevření bytu a poskytnutí první pomoci

19. July 2019, 14:15 Novinky
This news article is already more than four years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dozorčí služba MP přijala 15. července v ranních hodinách na l. 156 oznámení od paní D., že v ulici Revoluční v domě s č. p. 664 slyší volat svou sousedku o pomoc. Hlídka MP se za použití VRZ dostavila na místo oznámení, kde před uvedeným vchodem čekala oznamovatelka, která hlídce označila byt, ze kterého se mělo před příjezdem hlídky ozývat volání o pomoc. Dozorčí služba MP dále vyrozuměla RZS, HZS a PČR. V době, kdy hlídka MP k označenému bytu přistoupila, nebylo slyšet nic. Proto hlídka MP zaklepala na vstupní dveře, za nimiž se následně začalo ženským hlasem ozývat bolestné sténání a volání o pomoc. Dále dotyčná osoba začala kopat do dveří se slovy, že leží na zemi, krvácí, nedokáže se zvednout a dosáhnout na kliku dveří. Poté přestala úplně reagovat. Hlídka MP v tu chvíli vyhodnotila, že je ohrožen život a zdraví člověka, a proto vstupní dveře za použití síly otevřela a vstoupila do bytu. Těsně za dveřmi ležela na zemi starší žena, která byla celá od krve. Na hlídku MP začala opět reagovat a sdělila, že krvácí v oblasti konečníku. Hlídka MP ženě poskytla ihned první pomoc a za použití sterilních čtverců zastavila krvácení. Žena byla při vědomí a schopná komunikace. Následně uvedla, že šla po chodbě, zamotala se jí hlava a upadla na zem, přičemž začala krvácet. Poté sdělila hlídce svou totožnost. Na místo se dostavil HZS a RZS, která si ženu ihned převzala do péče a převezla do nemocnice. Dozorčí služba MP vyrozuměla rodinného příslušníka, kterého žena uvedla, aby se dostavil na místo a byt zajistil. 


MP - Městská policie

VRZ - Výstražné zvukové a rozhlasové zařízení

RZS - Rychlá záchranná služba

HZS - Hasičský záchranný sbor

PČR - Policie ČR